Ruhabat
Dokma Toplumy

Ruhabat Dokma Toplumynyň matalaryndan taýýarlanylan döwrebap tekstil önümleri

Ruhabat Dokma Toplumy ýurdumyzyň ähli künjeginde ýerleşýän pagta arassalaýjy desgalaryndan gelip gowuşan ýüplük we ak pagtadan egirme önümçiligini, dokma önümçiligini, boýama basgy önümçiligini amala aşyrýar. Dokma toplumy häzirki ýagdaýda önümlerini Kanada, ABŞ-a, Russiýa Federasiýasyna, Şwesiýa, Angliýa, Germaniýa, Fransiýa, Türkiýä we Italiýa eksport edilýär.

Desgada nah ýüplükleriň boýalmagy bilen bir hatarda wiskon, flanel, kreton, ranfors nah matalarynyň boýalmagy amala aşyrylýar. Boýama Basgy önümçilik desgasynda ýokary derejeli dizaýnerler tarapyndan döwrüň talabyna laýyk gelýän bezegler döredilýär.

Giňişleýin

Täzelikler